गांधीबाबा आला | तुकोबाच्या भेटी |
इंद्रायणी काठी | भेट झाली ||

जाहली दोघांची | उराउरी भेट |
उरातले थेट | उरामध्ये ||

पाण्यात नदीच्या | दिसले अभंग |
उठले तरंग | विवेकाचे ||

वैष्णव ते जण | जाणे पर पीडा |
अभ्यास तो गाढा | जनलोका ||

तुझीच रे गाथा | धरली उराशी |
साथ ती सत्याशी | बापू म्हणे ||

तुझ्या खांद्यावर | राहूनिया उभा |
शोधला तो गाभा | भारताचा ||

तुका म्हणे बापू | थोर तुझे कर्म |
मरणात मर्म | आहे तुझ्या |

सत्य नि अहिंसा | तरी ते मरण |
वैकुंठ गमन | थोर तुझे |

वीणेत तुकाच्या | बापूही रंगला |
कीर्तनी दंगला | विद्रोहाच्या ||

पाहिले तुकाने | सूतही कातून |
वीणा सोपवून | बापूकडे ||

आकाशाएवढा | तुकाचा व्यासंग |
बापू त्याच्या संग | बैसलेला ||

कल्पना तुकाची | सामान बांधले |
शोधाया निघाले | कबीराला ||

दोघे निघोनिया | गेले एक दिशा |
कौतुक आकाशा | आवरेना ||

विंदा करंदीकरांच्या ‘शेक्सपिअर भेटी आला’ या रचनेवरून प्रेरित…

– विनायक होगाडे | 9011560460

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *