25 ‘mM©

राज्यस्थान रॉयल विरुध्द किंक इलेव्हन पंजाब
वेळा – संध्याकाळी 8 pm
स्थळ – जयपूर

२६ मार्च
उद्याचा सामना
चौथा दिवस, पाचवा सामना
दिल्ली कॅपिटल विरुध्द चेन्नई सूपर किंग
वेळा – संध्याकाळी
स्थळ – दिल्ली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *