कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. यामुळे गडहिंग्लज तालुक्यातील घटप्रभा नदी काठावरील गावांना भविष्यात धोका होऊ शकतो. जिवीतहानी टाळण्यासाठी नदीकाठी असलेल्या गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यासाठी इशारा देण्यात आला आहे.

 

गावांची यादी

१. सरोळी

२. कुमरी

३. कानडेवाडी

४. सावंतवाडी तर्फ नेसरी

५. मलदेवाडी

६. नेसरी

७. तळेवाडी

८. तावरेवाडी

९. तारेवाडी

१०. हडलगे

११. सांबरे

१२. हेळेवाडी

१३. शिप्पूर तर्फ नेसरी

१४. बंटकणांगले

१५. वाघराळी

१६. हेब्बाळ जलद्याळ

१७. लिंगानूर का नेसरी

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *